Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .

Data: 02.02.2020
19:00 – 20:00

Miejsce: Strzelnica AWF, Marymoncka 34. Warszawa.

Jest możliwość użycia broni klubowej.
Do egzaminu wymagana jest licencja PZSS.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego.
Ewentualne pytania proszę kierować pod adres: dominik@dominikgorski.com

Egzamin Kompetencyjny: 0 PLN
Koszty organizacyjne: 100 PLN
Broń i amunicja klubowa: 50 PLN

ZGŁOSZENIA TYLKO PRZEZ FORMULARZ:
https://forms.gle/FX7bQcUGGTCQXyDv5