English version below.

Spotykamy się w poniedziałek i zostajemy do soboty – tydzień codziennych treningów strzeleckich. Taka ilość treningów pozwoli Ci na poprawę poszczególnych elementów technicznych, udoskonali pamięć nerwowo-mięśniową oraz przede wszystkim doda pewności siebie potrzebnej na zawodach.

Efektywne połączenie treningów strzeleckich, na sucho oraz przygotowania motorycznego zoptymalizuje ten czas by podnieść umiejętności na najwyższy możliwy poziom. Trenować będziemy m.in. na celach reaktywnych oraz ruchomych firmy MTS. Gwarantuję świetną atmosferę oraz pierwszej klasy strzelnicę.

Uczestnicy:
Obóz przeznaczony jest dla zawodników IPSC na każdym poziomie – od początkujących do zaawansowanych.

Zajęcia poprowadzimy na dwóch poziomach zaawansowania:
– grupa początkująca – osoby, które nie mają egzaminu lub jeszcze nie miały okazji wziąć udziału w zawodach L3
– grupa zaawansowana – osoby, które mają doświadczenie na zawodach L3

Termin:
07.08 – 12.08

Miejsce:
Strzelnica Nieczajna 33

Ramowy plan dnia Dzień techniczny:
08:00 – rozruch poranny
09:00 – śniadanie
11:00 – trening przygotowania motorycznego  – 1h
12:00 – trening na sucho – 1h
13:00 – przerwa obiadowa
15:00 – Drille – trening na strzelnicy – 2h
17:00 – przerwa kolacyjna
19:00 – video coaching + omówienie dnia
21:00 – integracja

Dzień startowy:
08:00 – rozruch poranny
09:00 – śniadanie
12:00 – trening startowy na strzelnicy 4h
17:00 – przerwa obiadowo kolacyjna
19:00 – video coaching + omówienie dnia
21:00 – integracja

Plan obozu:
Poniedziałek – spotkanie informacyjne oraz dzień techniczny
Wtorek – dzień startowy
Środa – dzień techniczny
Czwartek – dzień startowy
Piątek – dzień techniczny
Sobota – dzień startowy i podsumowanie obozu

Cena campu: 1690PLN

Cena obejmuje:
– treningi (palne, motoryczne i na sucho)
– wynajęcie obiektów i sprzętu do treningów
– wykłady i szkolenia teoretyczne

Cena NIE obejmuje:
– noclegu
– wyżywienia
– dojazdu
– amunicji (2000 sztuk)

Sugerowany nocleg – Gryszczeniówka www.gryszczeniowka.pl
Przy rezerwacji pokoju do wyboru jedna z opcji – jedynka lub pokój grupowy

Instruktor:
Dominik Górski – instruktor strzelectwa, zawodnik IPSC, Chief Range Officer IPSC, instruktor strzelectwa praktycznego w klubie Warszawianka. Członek Kadry Narodowej IPSC na Mistrzostwa Świata, Mistrz Polski IPSC, instruktor Master International Shooting Safety Instructors Association.

Kontakt:
tel: 601 155 519
e-mail: kontakt@dominikgorski.com

58 1050 1025 1000 0092 8032 6217
Dominik Górski
ul. Słodowiec 10/86
01-708 Warszawa

W celu potwierdzenia zgłoszenia proszę o wpłatę zaliczki 300PLN na numer konta: 58 1050 1025 1000 0092 8032 6217
W tytule: IPSC-NDSC, Imię, Nazwisko
Liczba miejsc ograniczona
Ew. dane do faktury VAT proszę wysłać na adres: kontakt@dominikgorski.com

Zaproszenie

Formularz zapisów

English version

We will meet on Monday and stay until Sunday – a week of daily shooting training. This amount of training will allow you to improve individual technical elements, improve neuromuscular memory, and most of all will give you the confidence needed in competition.
An effective combination of shooting, dry fire and motor training will optimize this time to raise your skills to the highest possible level. We will train on reactive and moving targets from the MTS company.

I guarantee a great atmosphere and a first class shooting range.

Participants: The camp is designed for IPSC shooters at any level – from beginners to advanced.

We will conduct classes on two levels:
– beginner group – people who do not have an exam or have not yet had the opportunity to participate in L3 competitions
– advanced group – people who have experience in L3 competitions

Date:
07.08 – 12.08

Place:
Nieczajna 33 shooting range

The daily schedule

Technical day:
08:00 – morning warm-up
09:00 – breakfast
11:00 – training of the motor preparation – 1h
12:00 – dry fire training – 1h
13:00 – lunch break
15:00 – drills – training on the shooting range – 2h
17:00 – dinner break
19:00 – video coaching + discuss the day
21:00 – integration

Starting day:
08:00 – morning warm-up
09:00 – breakfast
12:00 – training on the shooting range 4h
17:00 – lunch and dinner break
19:00 – video coaching + discuss the day
21:00 – integration

Plan of the camp:
Monday – information meeting and technical day
Tuesday – starting day
Wednesday – technical day
Thursday – starting day
Friday – technical day
Saturday – starting day and summary of the camp

Price of the camp: 1690 PLN

Price includes:
– trainings (shooting, motor and dry fire)
– renting facilities and equipment for trainings
– lectures and theoretical training

Price does NOT include:
– accommodation
– catering
– travel
– ammunition (2000 rounds)

Suggested accommodation – Gryszczeniówka www.gryszczeniowka.pl

Instructor:
Dominik Górski – shooting instructor, IPSC competitor, IPSC Chief Range Officer, practical shooting instructor at Warszawianka club. Member of the IPSC National Team for World Championships, IPSC Polish Champion, Master Instructor of the International Shooting Safety Instructors Association.

Contact:
tel: +48 601 155 519
e-mail: kontakt@dominikgorski.com

85 1240 6061 1111 0011 0032 2221
Dominik Górski
Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warsaw

In order to confirm your registration please make an advance payment of 300 PLN to the account number: 85 1240 6061 1111 0011 0032 2221

Put in the title: IPSC-NDSC, Name, Last name
Number of places is limited

If you want VAT invoice, please send Invoice details to: kontakt@dominikgorski.com

Invitation