Opis szkoleń

Szkolenia usystematyzowałem tematycznie (jeszcze bardziej), wzbogaciłem o nowe zagadnienia, dorzuciłem nowe techniki oraz wnioski wypracowane w zeszłym sezonie.
Szkolenia podzielone są na poziomy:
[P0] – Dla osob które chciały by rozpocząć przygodę ze strzelaniami praktycznymi lub dla strzelających rekreacyjnie statycznie.
[P1] – Dla tych co strzelają statycznie i chcieli by rozpocząć przygodę z dynamiką. Barzo dobre przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego
[P2] – Poziom średnio zaawansowany. Dla strzelców chcących wejść na wyższy szczebel umiejętności. Dobrze mieć zaliczony egzamin kompetencyjny oraz kilka zawodów przynajmniej L1 na koncie.
[P3] – Poziom zaawansowany. Wymagane doświadczenie w startach na zawodach L3
[P4] – Poziom bardzo zaawansowany. Sugerowane min. 60% na zawodach L3
[P5] – Poziom bardzo zaawansowany. Sugerowane ok 80% na zawodach L3

Pierwszy Krok
[PK]

Poziom 0
Wymagania: brak

Szkolenie dla osób bez doświadczenia strzeleckiego, dające możliwość posmakowania dynamiki.

Oparte na prostych drillach, ze szczegółowym omówieniem przepisów bezpieczeństwa dla każdego ćwiczenia. Nie wymaga specjalistycznego zaplecza sprzętowego.

W szkoleniu tym można skorzystać z wyposażenia obiektowego.

Cena: 290 PLN

Amunicja: 100

Optymalna ilość uczestników: 15

Podstawy Strzelectwa Praktycznego
[PSP]

Poziom 1
Wymagania: podstawowe doświadczenie strzeleckie

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kompetencyjnego. Wszystko w pigułce z koncentracją przede wszystkim na bezpieczeństwie. Jeżeli ktoś nie miał doświadczenia z żadną ‘dynamiką’, to zalecane jest zrobienie tego szkolenia przed ‘Technikami’ oraz innymi bardziej zaawansowanymi szkoleniami. Szkolenie możemy zakończyć egzaminem kompetencyjnym.

Cena: 290 PLN

Amunicja: 150

Optymalna ilość uczestników: 15

Optymalizacja Technik Fundamentalnych [TF]

Poziom 2
Wymagania: zdany egzamin kompetencyjny.

To podstawa, którą każdy strzelec powinien mieć opanowaną do perfekcji. Szkolenie zawiera takie elementy jak:
– postawa w strzelectwie praktycznym
– szybkie złożenie do strzału
– chwyt broni oraz kontrola podrzutu
– techniki dobycia
– przeładowanie

Wszystko rozbite na czynniki pierwsze. Jest to baza do wszystkich kolejnych szkoleń IPSC.

Cena: 390 PLN

Amunicja: 250

Optymalna ilość uczestników: 12

Celność i Szybkość
[CS]

Poziom 3
Wymagania: TF

Szkolenie poświęcone przyspieszeniu strzelania bez utraty celności.
– jak zapobiegać zrywaniu i zamrażaniu spustu
– jak kontrolować podrzut przy szybkich dubletach
– jak szybko zmieniać punkt celowania
– technika strzelania celów metalowych
– jak zoptymalizować szybkość pod kątem wyniku IPSC
– praca na przyrządach, akomodacja oka, jedno oko vs dwoje oczu
– analiza i korekta błędów
– praca z timerem na treningu

Szkolenie Celność i Szybkość jest zalecane przed szkoleniem z celów ruchomych.

Cena: 490PLN

Amunicja: 250

Optymalna ilość uczestników: 8

Dynamika Ruchu
[DR]

Poziom 3
Wymagania: TF

Tym razem szkolenie poświęcone ruchowi w IPSC:
– wchodzenie na pozycję
– wychodzenie
– balansowanie środkiem ciężkości ciała
– strzelanie w ruchu na różnych kierunkach
– faza przyspieszenia oraz wyhamowania podczas przemieszczania się

Cena: 490PLN

Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Taktyka Ruchu
[TR]

Poziom 4
Wymagania: DR

Ruch w IPSC od strony taktyki:
– sposoby przechodzenia między pozycjami
– dobór kolejności ostrzeliwania celów podczas przemieszczania się, wchodzenia na pozycję, wychodzenia z pozycji
– optymalizacja strzelania zza przesłon
– optymalizacja zmiany magazynka podczas ruchu
– ocena skuteczności strzelania w ruchu

Cena: 490PLN

Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Techniki Zaawansowane
[TZ]

Poziom 4
Wymagania: CS oraz DR

Spięcie w całość wszystkich elementów ze szkoleń P1-P3 oraz:
– protokół rozgrzewki przed zawodami
– strzelanie z jednej ręki
– dobycia specjalne; ściana, stolik, zakładnik
– postawy niskie oraz leżąc
– technika pokonywania tuneli/ tuneli coopera
– wideoanaliza oraz indywidualne korekty.

Cena: 450PLN

Amunicja: 290

Optymalna ilość uczestników: 8

Cele Ruchome
[CR]

Poziom 4
Wymagania: CS

Szkolenie poświęcone strzelaniu do celów ruchomych. Poza czystą techniką jest także spora dawka taktyki czyli: jak dostosować reżyserkę toru z celami ruchomymi do swoich umiejętności, tak by wykręcić maksymalny wynik.
Szkolenie opiera się na celach ruchomych typu kiwak i wstawak; celach metalowych: popery, minipopery, płytki oraz standardowych celach papierowcych.
Szkolenie dla strzelców początkujących i zaawansowanych jednak dobrze zaliczyć i opanować wcześniej materiał szkolenia Celność i Szybkość

Cena: 490PLN

Amunicja: 250

Optymalna ilość uczestników: 8

Analiza Systemowa IPSC
[AS]

Poziom 5
Wymagania: Klasa strzelecka min B

Zestawy ćwiczeń mających na celu znalezienie słabego ogniwa w naszej technice oraz sposoby korygowania, tak by w szybki sposób poprawić ogólny wynik strzelecki w IPSC oraz zapobiec stagnacji.

Szkolenie oparte na standardowych drillach, które analizujemy za pomocą wykresów komputerowych oraz nagrań wideo w celu wyłapania i wyeliminowania błędów.

Szkolenie zaawansowane. Sugerowane zaliczenie wszystkich wcześniejszych poziomów Technik IPSC.

Cena: 640PLN (6h)

Amunicja: 500

Optymalna ilość uczestników: 3

Przygotowanie Motoryczne 1 [PM1]

Poziom 3
Wymagania: TF

Szkolenie z treningu fizycznego przygotowującego do startów w IPSC:
– Prawidłowa technika wykonywania ruchów funkcjonalnych
– Planowanie treningu przygotowania ogólnego
– Ćwiczenia specjalistyczne
– Dobór ćwiczeń dodatkowych – co ma sens a co może pogorszyć wyniki IPSC
– Roczny plan przygotowania motorycznego dostosowany do kalendarza startów IPSC
Szkolenie jest realizowane na sali sportowej, wyposażonej w podstawowy sprzęt do treningu motorycznego.

Cena: 590PLN (2x6h)

Amunicja: 0

Optymalna ilość uczestników: 16

Przygotowanie Motoryczne 2 [PM2]

Poziom 4
Wymagania: PM1

Szkolenie z treningu fizycznego przygotowującego do startów w IPSC:
– trening dynamiki za pomocą elementów dwuboju olimpijskiego
– trening zmiany kierunku oraz zwinności
– zaawansowane ćwiczenia specyficzne
– ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość
– dieta
– bezpośrednie przygotowanie startowe
– zaawansowana periodyzacja
– trening w warunkach zaimprowizowanych
Szkolenie jest realizowane na sali sportowej, wyposażonej w podstawowy sprzęt do treningu motorycznego.

Cena: 690PLN (2x6h)

Amunicja: 0

Optymalna ilość uczestników: 16

Warsztaty
[WA]

Poziom 1-4
Wymagania: ukończone odpowiednie szkolenia

Warsztaty to trening utrwalający wiedzę i umiejętności z danego poziomu szkoleń technik IPSC. Minimum teorii, maksimum praktyki.
Do uczestnictwa w warsztatach wymagane jest ukończenie odpowiedniego szkolenia z zakresu którego będzie realizowany materiał.

Cena: 290PLN

Amunicja: 500

Optymalna ilość uczestników: 12

Trening na sucho
[DF]

Poziom 3
Wymagania: TF

Rozwinięcie tematyki szkoleń z poziomów 1-3 w kontekście treningu bez strzałowego:
– praca z timerem podczas treningu na sucho
– przygotowanie broni oraz oporządzenia
– planowanie treningu bez strzałowego w rocznym planie przygotowania
– “kata IPSC”

Cena: 490PLN

Amunicja: 0

Optymalna ilość uczestników: 8

Kurs RO
[RO]

Poziom 2
Wymagania: Zdany egzamin kompetencyjny

Kurs sędziowski IPSC RO.
Poziom 1 – na kandydata tzw. trójka dynamiczna.
Poziom 2 – na podwyższenie klasy z kandydata na RO.

Cena: 390PLN (2x6h)

Amunicja: 50

Optymalna ilość uczestników: b.o.

Teoria IPSC [TE]

Poziom 1
Wymagania: Licencja PZSS

Kurs dla osób rozpoczynających przygodę z IPSC. Przepisy, punktacja, bezpieczeństwo, dyskwalifikacje i kary proceduralne – za co, dla kogo i jak unikać, jak przeliczać. 😉
Jako pakiet z Pierwszym Krokiem stanowi idealne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.

Cena: 190PLN (3h)

Amunicja: 0

Optymalna ilość uczestników: b.o.

Egzamin Kompetencyjny [EK]

Poziom 1
Wymagania: Licencja PZSS

Zdanie egzaminu kompetencyjnego IPSC jest wymagane do startu w zawodach IPSC L2 i większych. Głównym zadaniem egzaminatora jest sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz znajomości przepisów IPSC.
Egzamin składa się z części teoretycznej (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz praktycznej (3 tory po 12 strzałów każdy)

Cena: 100PLN (2h)

Amunicja: 50

Optymalna

Sponsorzy

Partnerzy

Organizacje

Kontakt

Dominik Górski

NIP 118 153 35 73
ul. Słodowiec 10/86
01-708 Warszawa

 

601 155 519

 

Nr konta: 58 1050 1025 1000 0092 8032 6217

księgowość: faktury@dominikgorski.com