Opis szkoleń

Szkolenia usystematyzowałem tematycznie (jeszcze bardziej), wzbogaciłem o nowe zagadnienia, dorzuciłem nowe techniki oraz wnioski wypracowane w zeszłym sezonie.
Szkolenia podzielone są na poziomy:
[P0] – Dla osob które chciały by rozpocząć przygodę ze strzelaniami praktycznymi lub dla strzelających rekreacyjnie statycznie.
[P1] – Dla tych co strzelają statycznie i chcieli by rozpocząć przygodę z dynamiką. Barzo dobre przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego
[P2] – Poziom średnio zaawansowany. Dla strzelców chcących wejść na wyższy szczebel umiejętności. Dobrze mieć zaliczony egzamin kompetencyjny oraz kilka zawodów przynajmniej L1 na koncie.
[P3] – Poziom zaawansowany. Wymagane doświadczenie w startach na zawodach L3
[P4] – Poziom bardzo zaawansowany. Sugerowane min. 60% na zawodach L3
[P5] – Poziom bardzo zaawansowany. Sugerowane ok 80% na zawodach L3

Uwaga:

– Cena szkolenia nie zawiera opłaty wejściowej na strzelnicę
– Cena szkolenia nie zawiera kosztów amunicji oraz wypożyczenia broni
– Zwrot opłaty jest możliwy w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż tydzień przed jego rozpoczęciem.

Pierwszy Krok
[PK]

Poziom 0
Wymagania: brak

Szkolenie dla osób bez doświadczenia strzeleckiego, dające możliwość posmakowania dynamiki.

Oparte na prostych drillach, ze szczegółowym omówieniem przepisów bezpieczeństwa dla każdego ćwiczenia. Nie wymaga specjalistycznego zaplecza sprzętowego.

W szkoleniu tym można skorzystać z wyposażenia obiektowego.

Cena: 350 PLN
Amunicja: 100
Optymalna ilość uczestników: 15

Podstawy Strzelectwa Praktycznego
[PSP]

Poziom 1
Wymagania: podstawowe doświadczenie strzeleckie

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kompetencyjnego. Wszystko w pigułce z koncentracją przede wszystkim na bezpieczeństwie. Jeżeli ktoś nie miał doświadczenia z żadną ‘dynamiką’, to zalecane jest zrobienie tego szkolenia przed ‘Technikami’ oraz innymi bardziej zaawansowanymi szkoleniami. Szkolenie możemy zakończyć egzaminem kompetencyjnym.

Cena: 350 PLN
Amunicja: 150
Optymalna ilość uczestników: 15

Optymalizacja Technik Fundamentalnych [OTF]

Poziom 2
Wymagania: zdany egzamin kompetencyjny lub potwierdzone bezpieczne posługiwanie się bronią.

To podstawa, którą każdy strzelec powinien mieć opanowaną do perfekcji. Szkolenie zawiera takie elementy jak:
– postawa w strzelectwie praktycznym
– szybkie złożenie do strzału
– chwyt broni oraz kontrola podrzutu
– techniki dobycia
– przeładowanie

Wszystko rozbite na czynniki pierwsze. Jest to baza do wszystkich kolejnych szkoleń IPSC.

Cena: 490 PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 12

Techniki Zaawansowane
[TZ]

Poziom 3
Wymagania: OTF

Elementy spotykane na torach sporadycznie, ale których złe wykonanie może położyć cały przebieg:

– protokół rozgrzewki przed zawodami
– strzelanie z jednej ręki
– dobycia specjalne; ściana, stolik, zakładnik
– postawy niskie oraz leżąc
– technika pokonywania tuneli/ tuneli coopera

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Celność i Szybkość 
[CS1]

Poziom 3
Wymagania: OTF

Szkolenie poświęcone przyspieszeniu strzelania bez utraty celności.

– jak zapobiegać zrywaniu i zamrażaniu spustu
– jak kontrolować podrzut przy szybkich dubletach
– jak szybko zmieniać punkt celowania
– praca na przyrządach, akomodacja oka, jedno oko vs dwoje oczu
– strzelanie na różnych odległościach
– analiza i korekta błędów  

Szkolenie Celność i Szybkość jest zalecane przed szkoleniem z celów ruchomych.

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Celność i Szybkość II
[CS2]

Poziom 4
Wymagania: CS1

Kontynuacja bloku CS1. Zaawansowane techniki poprawy szybkości i celności strzelania

– technika strzelania celów metalowych
– jak zoptymalizować szybkość pod kątem wyniku IPSC 
– praca z timerem na treningu
– praca na sekwencjach celów

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Dynamika Ruchu
[DR1]

Poziom 3
Wymagania: OTF

Tym razem szkolenie poświęcone ruchowi w IPSC:

– wchodzenie na pozycję
– wychodzenie z pozycji strzeleckiej
– wykorzystanie balansu ciała
– faza przyspieszenia oraz wyhamowania podczas przemieszczania się
– strzelanie w ruchu

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Dynamika Ruchu II
[DR2]

Poziom 4
Wymagania: DR1

Zaawansowane techniki poruszania się po torach IPSC wraz z ich optymalizacją:

– zaawansowane techniki wychodzenia z pozycji strzeleckiej
– szybka zmiana kierunku ruch
– strzelanie zza przesłon
– sposoby przemieszczania się między pozycjami
– strzelanie w ruchu na różnych kierunkach 

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Taktyka Ruchu
[TR]

Poziom 5
Wymagania: DR2

Ruch w IPSC od strony taktyki:

– dobór kolejności ostrzeliwania celów podczas przemieszczania się, wchodzenia na pozycję, wychodzenia z pozycji
– optymalizacja zmiany magazynka podczas ruchu
– ocena skuteczności strzelania w ruchu
– taktyczne planowanie ruchu na torze

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Cele Ruchome
[CR]

Poziom 4
Wymagania: CS1

Szkolenie poświęcone strzelaniu do celów ruchomych. Poza czystą techniką jest także spora dawka taktyki czyli: jak dostosować reżyserkę toru z celami ruchomymi do swoich umiejętności, tak by wykręcić maksymalny wynik.

Szkolenie opiera się na celach ruchomych typu kiwak i wstawak; celach metalowych: popery, minipopery, płytki oraz standardowych celach papierowych.

Szkolenie dla strzelców początkujących i zaawansowanych jednak dobrze zaliczyć i opanować wcześniej materiał szkolenia Celność i Szybkość

 

Cena: 620PLN
Amunicja: 250
Optymalna ilość uczestników: 8

Analiza Systemowa IPSC
[AS]

Poziom 6
Wymagania: Uzyskanie wyniku min 60% na zawodach Level 3

Zestawy ćwiczeń mających na celu znalezienie słabego ogniwa w naszej technice oraz sposoby korygowania, tak by w szybki sposób poprawić ogólny wynik strzelecki w IPSC oraz zapobiec stagnacji.

Szkolenie oparte na standardowych drillach, które analizujemy za pomocą wykresów komputerowych oraz nagrań wideo w celu wyłapania i wyeliminowania błędów.

Szkolenie zaawansowane. Sugerowane zaliczenie wszystkich wcześniejszych poziomów Technik IPSC.

 

Cena: 1200PLN (6h)
Amunicja: 500
Optymalna ilość uczestników: 2

Warsztaty I – V
[WA 1 – 5]

Poziom 1 – 5
Wymagania: ukończone odpowiednie szkolenia

Warsztaty to trening utrwalający wiedzę i umiejętności z danego poziomu szkoleń technik IPSC. Minimum teorii, maksimum praktyki.

Do uczestnictwa w warsztatach wymagane jest ukończenie odpowiedniego szkolenia z zakresu którego będzie realizowany materiał.


Cena: 350PLN (3h)
Amunicja: 200 – 500
Optymalna ilość uczestników: 12

Przygotowanie Motoryczne I 
[PM1]

Poziom 3
Wymagania: OTF

Szkolenie z treningu fizycznego przygotowującego do startów w IPSC:

– Prawidłowa technika wykonywania ruchów funkcjonalnych
– Planowanie treningu przygotowania ogólnego
– Ćwiczenia specjalistyczne
– Trening przyspieszenia i wyhamowania
– Dobór ćwiczeń dodatkowych – co ma sens a co może pogorszyć wyniki IPSC
– Kontrola jakości schematu ruchowego

Szkolenie jest realizowane na sali sportowej, wyposażonej w podstawowy sprzęt do treningu motorycznego.

Cena: 620PLN (6h)
Amunicja: 0
Optymalna ilość uczestników: 16

Przygotowanie Motoryczne II
[PM2]

Poziom 4
Wymagania: PM1

Zaawansowane szkolenie z treningu fizycznego przygotowującego do startów w IPSC:

– Roczny plan przygotowania motorycznego dostosowany do kalendarza startów IPSC
– Trening zmiany kierunku oraz zwinności
– Zaawansowane ćwiczenia specyficzne
– Bezpośrednie przygotowanie startowe
– Kontrola jakości schematu ruchowego

Szkolenie jest realizowane na sali sportowej, wyposażonej w podstawowy sprzęt do treningu motorycznego.

 

Cena: 620PLN (6h)
Amunicja: 0
Optymalna ilość uczestników: 16

Przygotowanie Motoryczne III
[PM3]

Poziom 5
Wymagania: PM2

Szkolenie z treningu fizycznego przygotowującego do startów w IPSC:

– Trening dynamiki za pomocą elementów dwuboju olimpijskiego
– zaawansowane ćwiczenia specyficzne
– ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość
– dieta
– bezpośrednie przygotowanie startowe
– zaawansowana periodyzacja
– trening w warunkach improwizowanych

Szkolenie jest realizowane na sali sportowej, wyposażonej w podstawowy sprzęt do treningu motorycznego.

Cena: 620PLN (6h)
Amunicja: 0
Optymalna ilość uczestników: 16

Metodyka Treningu na Sucho
[DF]

Poziom 3
Wymagania: OTF

Rozwinięcie tematyki szkoleń z poziomów 1-3 w kontekście treningu bezstrzałowego:

– praca z timerem podczas treningu na sucho
– przygotowanie broni oraz oporządzenia
– planowanie treningu bezstrzałowego w rocznym planie przygotowania
– “kata IPSC”

 

Cena: 620PLN (6h)
Amunicja: 0
Optymalna ilość uczestników: 16

Kurs KRO/RO
[RO]

Poziom 2
Wymagania: Zdany Egzamin Kompetencyjny

Kurs sędziowski IPSC RO. Poziom 1 na kandydata tzw. trójka dynamiczna. Poziom 2 – na podwyższenie klasy z kandydata na RO.

Cena: 490PLN (2x6h lub 12h)
Amunicja: 50
Optymalna ilość uczestników: b.o.

Teoria IPSC
[TE]

Poziom 1
Wymagania: Licencja PZSS

Kurs dla osób rozpoczynających przygodę z IPSC. Przepisy, punktacja, bezpieczeństwo, dyskwalifikacje i kary proceduralne – za co, dla kogo i jak unikać, jak przeliczać. 😉
Jako pakiet z Pierwszym Krokiem stanowi idealne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.

 

Cena: 230PLN (3h)
Amunicja: 0
Optymalna ilość uczestników: b.o.

Kurs Instruktora NoLimit DVC

Poziom 4
Wymagania: OTF, CS1, DR1

Kurs dla osób chcących prowadzić zajęcia IPSC. Oparty na najnowszych standardach bezpieczeństwa Main International Shooting Instructors Association oraz moim własnym wieloletnim doświadczeniu prowadzenia zajęć grupowych.
Po kursie uczestnik otrzymuje Instruktora NLDVC oraz uprawnienia Prowadzącego Strzelania PZSS

  • Przygotowanie strzelnicy do zajęć dynamicznych
  • Prowadzenie zajęć strzelectwa dynamicznego w dużych grupach
  • Analiza i korekta podstawowych błędów strzeleckich w strzelectwie dynamicznym
  • Roczne programowanie treningów dla grupy strzelców

 

Cena: 2300PLN (3 dni)
Amunicja: 500
Optymalna ilość uczestników: 12

Egzamin Kompetencyjny [EK]

Poziom 1
Wymagania: Licencja PZSS

Zdanie egzaminu kompetencyjnego IPSC jest wymagane do startu w zawodach IPSC L2 i większych. Głównym zadaniem egzaminatora jest sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz znajomości przepisów IPSC.

Egzamin składa się z części teoretycznej (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz praktycznej (3 tory po 12 strzałów każdy)

Cena: 190PLN (2h)
Amunicja: 50
Optymalna ilość uczestników: b.o.

Sekcja IPSC w Twoim klubie

Powyższy pakiet kursów, szkoleń i wykładów jest kompletnym kompendium wiedzy do tego by założyć i prowadzić sekcję IPSC w każdym klubie strzeleckim.
Od przygotowania zawodnika do Egzaminu Kompetencyjnego, przez prowadzenie regularnych treningów po organizację małych zawodów klubowych.
Dumą mnie napawa fakt, że przyczyniłem się do powstania takich sekcji w różnych zakątkach Polski, których zawodnicy jeżdżą już na międzynarodowe zawody L3, regularnie trenują i stale podnoszą swoje kompetencje.
Takiego rozwoju życzę i Wam.

 

Pozdrawiam.
Dominik Górski

Sponsorzy

Partnerzy

Organizacje

Polska Liga Strzelectwa Dynamicznego

Kontakt

Dominik Górski

NIP 118 153 35 73
ul. Słodowiec 10/86
01-708 Warszawa

 

601 155 519

 

Nr konta: 58 1050 1025 1000 0092 8032 6217

księgowość: faktury@dominikgorski.com